ukras

Остале зграде

Осим описаних, у дворишту Вазнесењске цркве се налазе још две зграде.

 

Између северног, колског улаза у порту и северног крила парохијског дома се налази помоћна, невелика, приземна зграда са једноводим кровом.

 

ostale zgrade

 

Друга зграда се налази готово у сред порте, пружа се упоредо са северним крилом првобитног парохијског дома и са њим заграђује унутрашње двориште у порти цркве. Нешто пространија од прве, ова је зидана фасдном циглом и такође је покривена црепом, али на две воде.

 

ostale zgrade

ukras