Због малог броја заинтересованих поклоничко путовање у испосницу светог Саве у Студеници се отказује.